BYSTART

EN BÆREDYGTIG VEJ TIL BYUDVIKLING

HVAD ER BYSTART?

BYSTART er en platform til tidlig inddragelse af bæredygtighed i byområder - lang tid før der kommer konkrete byggerier på tegnebrættet. Ved at bruge BYSTART som grundlag for processen bliver det lettere at tale om og skabe overblik over de mange forskellige bæredygtighedsfaktorer, der bør tages stilling til i de tidlige faser af et byudviklingsprojekt.


URBAN POWER og Rådet for Bæredygtigt Byggeri har udviklet BYSTART med støtte fra Realdania og en følgegruppe bestående af en række kommuner, bygherrer og rådgivere.

Bæredygtighed i byudvikling - udfordringer


Vores bymiljøer er utrolig vigtige for den måde, vi lever vores liv på. De har en afgørende betydning for vores hverdag. Både i forhold til vores forbrug, transport, boligstørrelse, fællesskaber, adgang til grønne områder og meget andet. Kort sagt - de er afgørende for en bæredygtig livsstil.


Men samtidig er byudvikling en meget kompleks størrelse, der er udfordrende at håndtere i forhold til at implementere bæredygtigheden helt fra starten. Byudvikling strækker sig ofte over mange år, involverer mange forskellige interessenter, rådgivere, offentlige instanser politikere og eksperter.


At få sat den rigtige retning helt fra starten og samtidig sikre at der skabes grobund for, at de konkrete løsninger kan implementeres, kræver både politisk mod, engagement fra projekts parter og en klar målsætning og prioritering af indsatser.


BYSTART kan hjælpe jer med at skabe overblik, lave målsætninger og definere de bæredygtige løsninger, der er nødvendige for at fremtidssikre byerne.

Hvordan kan man styre bæredygtighed i byudvikling...


• når byudviklingen foregår over 5, 10 og 20 år?
• når mange parter er med til at påvirke byudviklingen?
• når der er mange meninger om hvad bæredygtighed er?
• når der ikke findes en fælles standard?
• når paragraffer, certificering og pointjagt bliver vigtigere end byudvikling?

Hvordan man bruger BYSTART


BYSTART er en platform, der består af både en fysisk og en digital del. Begge dele kan med fordel anvendes sammen. Projektets parter (eksempelvis kommune, rådgiver og bygherre) mødes og gennemfører en workshop med BYSTART. I løbet af workshoppen, skal parterne tage stilling til en række emner, der er relevante for bæredygtighed tidligt i processen, og som kan give retning og fremdrift for byudviklingen.


Indenfor to timer bør alle emner kunne diskuteres, prioriteres og placeres i forhold til både handlerum og prioritet. Dermed skabes der overblik, gennemsigtighed og forståelse for projektets bæredygtighedspotentiale for alle de involverede parter.

BYSTART - analogt og digitalt


Det analoge værktøj indeholder 24 dialogkort med emner, der skal tages stilling til i forbindelse med byudviklingen. På bagsiden er der fakta om emnet samt prioriterings- og handlingsniveau, der hjælper aktører til at tage stilling. Kortet places på et medfølgende matrix, hvor de to akser repræsenterer henholdsvis emnernes prioritering og handlerum.

Med det medfølgende digitale værktøj kan dialogen føres direkte over i et dokument, der fremadrettet bruges til at organisere beslutningerne.

Emnerne relaterer direkte til kriterierne i DGNB for byområder. De 24 udvalgte emner svarer til de kriterier, som er de mest relevante tidligt i procesen og som kan give byudviklingsprojekter retning og fremdrift.

Samskabelse


Samarbejde, silonedbrydning og tidlig dialog er nogle af nøgleordene i forhold til at skabe bæredygtighed i byområder. BYSTART er et skridt på vejen og kan hjælpe til at sætte den rigtige retning. Det er dog et initiativ, der skal følges op af en længere proces, hvor de rigtige kompetencer skal bringes i spil på de rigtige tidspunkter.


Med BYSTART kan alle være med fra starten og tale bæredygtighed - også uden en uddannelse i eksempelvis DGNB.

Direkte vej til DGNB


Metoden gør det let at genbesøge platformen og revidere prioriteringer og handlingsrum i takt med byudvikingens beslutningsfaser og når forudsætningerne ændrer sig. Og i stedet for at pålægge bygherrer endnu flere krav får de værdi ved at være med tidligt i processen.


Værktøjet er fuldt kompatibelt med DGNB, og brugerne får dermed opstarten på en bæredygtighedscertificering med i købet, hvis der er ønske om en efterfølgende certificering.

Parterne bag BYSTART

BYSTART er et udviklet i et samarbejde mellem URBAN POWER og Rådet for Bæredygtigt Byggeri med udviklingsstøtte fra Realdania og en følgegruppe bestående af kommuner, bygherrer og rådgivere.


URBAN POWER er et arkitektfirma, der rådgiver kommuner, regioner, selskaber og private bygherrer med at træffe beslutninger om byudvikling, bygninger og byrum i en synlig proces og på et transparent grundlag med fokus på bæredygtighed og samskabelse.


Med udviklingen af BYSTART faciliterer URBAN POWER byudviklingsprocesser for kommuner og grundejere, der sikrer parternes overblik, hvor de rigtige beslutninger bliver taget på det rette tidspunkt og ressourcerne udnyttes bedst muligt. URBAN POWER designer rammerne for fremtidens bæredygtige byer med fokus på bymæssig sammenhængskraft i projekter, der vedrører både byplanlægning, bygninger og det offentlige rum. Rådet for Bæredygtigt Byggeri er en non-profit medlemsorganisation sat i verden for at fremme bæredygtighed i bygge- og ejendomsbranchen. Gennem høj faglighed, erfaring og en stærk forankring i branchen, skaber vi dokumenteret bæredygtig udvikling.


Sammen med vores medlemmer insisterer Rådet for Bæredygtigt Byggeri på en effektiv overgang til en bæredygtig fremtid for bygge- og ejendomsbranche. Rådet for Bæredygtigt Byggeri arbejder for at fjerne de barrierer, som står i vejen for omstillingen. Sammen gør vi den danske bygge- og ejendomsbranche til et forbillede, som resten af verden kan lære af.Følgegruppen i udviklingsprocessen bestod af: Esbjerg Kommune, Randers Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Albertslund Kommune, Herlev Kommune, Aarhus Kommune, By & Havn, PensionDanmark, NREP, Schönherr, Aaen engineering, Cobe, Grandville og Rambøll.

Prøv BYSTART

BYSTART består af en analog og digital del, der begge er tilgængelige som gratis download. Dermed er det muligt selv at prøve kræfter med platformen og bruge den inden for rammerne af ophavsrettens betingelser.


Du er altid velkommen til at kontakte URBAN POWER for at få mere viden om facilitering af byudviklingsprocesser og Rådet for Bæredygtigt Byggeri for at få mere viden om DGNB-certificering af Byområder.